QEHS

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

 

 

 

 

Úvod
Vážení obchodní přátelé, 

ráda bych Vám touto cestou ve stručnosti představila společnost Martina Hrabětová QEHS, která jednoznačně a 100% staví na tuzemském kapitálu a vychází z dlouholetých zkušeností.  
 

QEHS se zaměřuje na poskytování služeb v následujících základních oblastech:
 Poradenství v oblasti systému řízení managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001, 
             OHSAS 18001, ISO/TS 16949
 
Zajišťování komplexních služeb v oblasti ochrany životního prostředí, 
 Zajišťování komplexních služeb v oblasti 
bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci
             a požární ochra
ny

 Školení v oblasti systémů managementu, ochrany životního prostředí, bezpečnosti
             práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
 
 Provádění auditů jako interních tak externích jako např. u vašich dodavatelů
 Další služby jako jsou např.: 
                                              
                       optimalizace procesu, pr
ogramy neustálého zlepšování
,  
 Nově jsme schopni zajistit komplexní činnosti Koordinátora BOZP na staveništi 
 

Spolupráci lze realizovat v několika základních variantách, které je možno kombinovat. Nabízíme zajištění komplexního servisu, zpracování specifikovaných dokumentů či poskytování konzultačních a poradenských služeb.
  

Při poskytování našich služeb – uplatňujeme
  individuální přístup ke každému klientovi 
 
rychlou reakci na aktuální potřebu každého klienta 
 
konkrétní řešení aktuálních potřeb klienta 
 
zachování důvěrnosti informací každého klienta 
 
komplexní služby klientovi a trvalou péči 
 
vysokou kvalitu poskytovaných služeb za přijatelné ceny díky minimální režii
 
řešení odpovídající nejnovějším poznatkům 
 
Jak se projevuje spolupráce
 
Zvýšení konkurenceschopnosti vaší společnosti na trhu → zvýšení podílu na trhu
 
Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti ve vztahu k zainteresovaným stranám jako jsou
             zákazníci, veřejná správa, peněžní ústavy atd
.
 
Inovační kroky v rámci řízení   zefektivnění hlavních procesů společnosti 
 
Zvýšení prevence a zejména eliminace pokut ze strany státní správy při neplnění
             požadavků legislativy v oblastech OŽP, BOZP a PO
 
 
Quality, Environment, Health and Safety Management System = systém integrovaného managementu jakosti, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a zdraví.
Model, který se vzhledem k mnohým společným rysům a přístupům budování původně oddělených manažerských systémů připravuje pro firmy pro začátek příštího tisíciletí.
 

Certifikáty

Pro všechny razitko.gif poradenské a auditorské služby má QEHS platné certifikáty.

QEHS info

Úvodní analýzaSample image

Dříve než zahájíme proces certifikace nebo konzultační služby, důkladně analyzujeme současný stav, který  je výchozím bodem v naší práci.

Proces
Sample image

Zakázku realizujeme v termínu a rozsahu, který dohodneme na základě úvodní analýzy nebo vašeho zadání.

Výsledek Sample image

Proces je vždy zakončen řádným předáním příslušných dokumentů, vydáním osvědčení nebo závěrečnou prezentací.