QEHS

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

 

 

 

 

Úvod
Für diesen Inhalt steht leider keine Übersetzungen zur Verfügung. Originaltext wird angezeigt.

Vážení obchodní přátelé, 

ráda bych Vám touto cestou ve stručnosti představila společnost Martina Hrabětová QEHS, která jednoznačně a 100% staví na tuzemském kapitálu a vychází z dlouholetých zkušeností.  
 

QEHS se zaměřuje na poskytování služeb v následujících základních oblastech:
 Poradenství v oblasti systému řízení managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001, 
             OHSAS 18001, ISO/TS 16949
 
Zajišťování komplexních služeb v oblasti ochrany životního prostředí, 
 Zajišťování komplexních služeb v oblasti 
bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci
             a požární ochra
ny

 Školení v oblasti systémů managementu, ochrany životního prostředí, bezpečnosti
             práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
 
 Provádění auditů jako interních tak externích jako např. u vašich dodavatelů
 Další služby jako jsou např.: 
                                              
                       optimalizace procesu, pr
ogramy neustálého zlepšování
,  
 Nově jsme schopni zajistit komplexní činnosti Koordinátora BOZP na staveništi 
 

Spolupráci lze realizovat v několika základních variantách, které je možno kombinovat. Nabízíme zajištění komplexního servisu, zpracování specifikovaných dokumentů či poskytování konzultačních a poradenských služeb.
  

Při poskytování našich služeb – uplatňujeme
  individuální přístup ke každému klientovi 
 
rychlou reakci na aktuální potřebu každého klienta 
 
konkrétní řešení aktuálních potřeb klienta 
 
zachování důvěrnosti informací každého klienta 
 
komplexní služby klientovi a trvalou péči 
 
vysokou kvalitu poskytovaných služeb za přijatelné ceny díky minimální režii
 
řešení odpovídající nejnovějším poznatkům 
 
Jak se projevuje spolupráce
 
Zvýšení konkurenceschopnosti vaší společnosti na trhu → zvýšení podílu na trhu
 
Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti ve vztahu k zainteresovaným stranám jako jsou
             zákazníci, veřejná správa, peněžní ústavy atd
.
 
Inovační kroky v rámci řízení   zefektivnění hlavních procesů společnosti 
 
Zvýšení prevence a zejména eliminace pokut ze strany státní správy při neplnění
             požadavků legislativy v oblastech OŽP, BOZP a PO
 
 
Für diesen Inhalt steht leider keine Übersetzungen zur Verfügung. Originaltext wird angezeigt.

Quality, Environment, Health and Safety Management System = systém integrovaného managementu jakosti, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a zdraví.
Model, který se vzhledem k mnohým společným rysům a přístupům budování původně oddělených manažerských systémů připravuje pro firmy pro začátek příštího tisíciletí.
 

Certifikáty

Pro všechny razitko.gif poradenské a auditorské služby má QEHS platné certifikáty.

QEHS info

Úvodní analýzaSample image

Dříve než zahájíme proces certifikace nebo konzultační služby, důkladně analyzujeme současný stav, který  je výchozím bodem v naší práci.

Proces
Sample image

Zakázku realizujeme v termínu a rozsahu, který dohodneme na základě úvodní analýzy nebo vašeho zadání.

Výsledek Sample image

Proces je vždy zakončen řádným předáním příslušných dokumentů, vydáním osvědčení nebo závěrečnou prezentací.