QEHS

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Úvod arrow Bezpečnost
Bezpečnost

bezpecnost.png

Bezpečnost práce a požární ochrana


V oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) nabízí QEHS odborné poradenství či smluvní dozor.

Spolupráci lze realizovat v několika základních variantách, které je možno kombinovat.

Nabízíme zajištění komplexního servisu, zpracování specifikovaných dokumentů či poskytování konzultačních a poradenských služeb. 


Odborné poradenství či smluvní dozor vyplývající z platné legislativy při následujících činnostech:

 • Provedení vstupního auditu ke zjištění skutečného stavu
 • Externí výkon odborně způsobilé osoby
 • Zastupování klienta při jednání a kontrolách orgánů státního odborného dozoru
 • Audity BOZP a PO
 • Aplikace komplexních systémů BOZP a PO
 • Poskytování komplexních služeb BOZP a PO
 • Identifikace a zhodnocení pracovních rizik
 • Vedení, zpracování a aktualizace dokumentace
 • Sledování lhůt, zajišťování revizí a kontrol
 • Asistenční služby při krizových situacích BOZP a PO
 • Školení v oblasti BOZP a PO
 • Roční prověrka BOZP a PO dle zákoníku práce
 • A další činnosti

 • Nově jsme schopni zajistit komplexní činnosti Koordinátora BOZP na staveništi v souladu s požadavky zákona č.309/2006Sb. a nařízení vlády 591/2006Sb. 
 
Na BOZP je možné nahlížet jako na souhrn opatření stanovených legislativou nebo zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. Součástí problematiky je především vyhledávání a hodnocení rizik při práci, kategorizace zdraví, bezpečnost technických zařízení, ochranné pracovní protředky, ergonomie, hygiena práce.