QEHS

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

 

 

 

 

Úvod
Nařízení vlády č.201/2010Sb.

Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Účinnost tohoto nařízení vlády je od 01.01.2011


Tímto nařízení vlády se ruší nařízení vlády č. 494/2001Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  
 
 
Další >
 
Quality, Environment, Health and Safety Management System = systém integrovaného managementu jakosti, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a zdraví.
Model, který se vzhledem k mnohým společným rysům a přístupům budování původně oddělených manažerských systémů připravuje pro firmy pro začátek příštího tisíciletí.
 

Certifikáty

Pro všechny razitko.gif poradenské a auditorské služby má QEHS platné certifikáty.

QEHS info

Úvodní analýzaSample image

Dříve než zahájíme proces certifikace nebo konzultační služby, důkladně analyzujeme současný stav, který  je výchozím bodem v naší práci.

Proces
Sample image

Zakázku realizujeme v termínu a rozsahu, který dohodneme na základě úvodní analýzy nebo vašeho zadání.

Výsledek Sample image

Proces je vždy zakončen řádným předáním příslušných dokumentů, vydáním osvědčení nebo závěrečnou prezentací.