QEHS

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Úvod arrow Další služby
Další služby

dalsi.png

QEHS nabízí spolupráci při zavádění : 
  

 • statistických metod (SPC)
 • optimalizace procesu (např. KAIZEN,...)
 • program neustálého zlepšování (např.5S,...)
 • programů snižování nákladů na nejakost (např.TPM, ...)
 • metod zajšťování jakosti (např.PPAP, ...)

Posouzení systému dodavatelů:

 • provedení auditu u dodavatele
 • zpracování zprávy včetně návrhů na zlepšení

Představitel vedení

 • Zajištění "Představitele vedení" pro systémy řízení managementu jakosti, environmentální managementu a managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Metrologie:

 • Zajištění metrologických služeb - v souladu s ustanovením zákona 505/1990Sb. v pozdějším znění dodatků a změn

a další služby . . .
 

 

Potřebujete například .....
   Implementovat statistické vyhodnocování Vašeho procesu?
   SWOT analýzu pro Váš projekt?
   Vytvořit a implentovat program neustálého zlepšování?
   Potom jste tu správně !

 

Certifikáty

Pro všechny razitko.gif poradenské a auditorské služby má QEHS platné certifikáty.

QEHS info

Úvodní analýzaSample image

Dříve než zahájíme proces certifikace nebo konzultační služby, důkladně analyzujeme současný stav, který  je výchozím bodem v naší práci.

Proces
Sample image

Zakázku realizujeme v termínu a rozsahu, který dohodneme na základě úvodní analýzy nebo vašeho zadání.

Výsledek Sample image

Proces je vždy zakončen řádným předáním příslušných dokumentů, vydáním osvědčení nebo závěrečnou prezentací.