Martina Hrabětová

Od roku 1995 do roku 2007 jsem pracovala na vedoucích pozicích v mezinárodních společnostech v oblastech managementu kvality, environmentálního managementu (životní prostředí), managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

Nabyté zkušenosti a praxe mě přivedly na cestu nezávislého konzultanta. Od roku 2007 poskytuji služby jako OSVČ formou interim managmentu nebo formou externího poradenství.

Realizovala jsem desítky projektů v českých či zahraničích společnostech v jak České republice, tak v zahraničí.

reference

Foto Martina Hrabětová

Poskytuji komplexní služby v oblasti kvality, životního prostředí,
ochrany zdraví a bezpečnosti práce.


Poradenstvi

Poradenstvi

Implementace

Implementace

Dokumentace

Dokumentace

Školení

Školení

Interim management

Interim management


Mé služby zahrnují různé formy spolupráce. Od poradenství, přes implementaci procesů, dokumentaci až po zaškolení zaměstnanců, interních auditorů včetně vedení firmy. V roli interim managera mohu nahradit nepřítomnost vašeho interního zaměstnance. Jednotlivé služby a úroveň spolupráce lze samozřejmě kombinovat.

 


Kvalita

Systém řízení managementu – Integrovaný management systém. Poradenství a spolupráce při zavádění, udržování a zlepšování systému podle norem IAFT 16949, ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Spolupráci lze realizovat v několika základních variantách, které je možné kombinovat, např. od vstupní analýzy až po následnou spolupráci při udržování a zlepšování implementovaného systému.

Životní prostředí

V oblasti ochrany životního prostředí nabízím odborné poradenství vyplývající z platné legislativy, zpracování specifikovaných dokumentů či poskytování konzultačních a poradenských služeb. Spolupráci lze realizovat v několika základních variantách, které je možné kombinovat podle vašich potřeb, např. spojením v rámci ISO 14001.

Zdraví

Odborné poradenství vyplývající z platné legislativy v oblasti ochrany zdraví při práci. Zajištění servisu, zpracování specifikovaných dokumentů či poskytování konzultačních a poradenských služeb. Spolupráci lze realizovat v několika základních variantách, které je možné kombinovat podle vašich potřeb, např. spojením v rámci ISO 45001.

Bezpečnost práce a požární ochrana

Odborné poradenství vyplývající z platné legislativy v oblasti ochrany zdraví při práci. Zajištění servisu, zpracování specifikovaných dokumentů či poskytování konzultačních a poradenských služeb. Spolupráci lze realizovat v několika základních variantách, které je možné kombinovat podle vašich potřeb, např. spojením v rámci ISO 45001.

 


Další služby

Spolupráci a pomoc při zavádění:

 • metody zajišťování jakosti
  (např. APQP, QVP, PPAP,VDA 2, ...)
 • statistické metody (SPC)
  optimalizace procesů (např. KAIZEN,...)
 • program neustálého zlepšování (např.5S,...)
 • programů snižování nákladů na nejakost (např.TPM, ...)

Interim management

 • V oblasti kvality zajišťuji interim management např. při dlouhodobém výpadku zaměstnance, krátkodobém navýšení pracovních kapacit řízení odborných projektů a např. transformaci oddělení.  

Posouzení systému dodavatelů:

 • provedení auditu podle VDA 6.3. u dodavatele
 • zpracování zprávy včetně návrhů na zlepšení

Představitel vedení

 • zajištění „Představitele vedení“ pro systémy řízení managementu jakosti, environmentální managementu a managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

Kvalifikace a certifikáty

 

Jsem členem České společnosti pro jakost a členem Hospodářské komory.

csjkomoraokomora

 • Certifikovaný auditor VDA 6.3.
 • Manažer IMS
 • IA ISO 9001
 • IA ISO 14001
 • IA ISO 45001
 • IA IATF 16949
 • Analýza poruch z pole (Failure Analysis field)
 • Zabezpečení úrovně VDA pro nové díly
  (VDA Maturity Level Assurance for new parts)

check
Proč se mnou spolupracovat?

Ke každému klientovi a projektu přistupuji individuálně podle aktuálních potřeb.
Rychle reaguji na veškeré požadavky i naléhavé úkoly. Se všemi firemními informacemi zacházím jako s důvěrnými - zachovávám mlčenlivost ve smyslu NDA. Poskytuji komplexní služby a trvalou péči. Garantuji vysokou kvalitu poskytovaných služeb za přijatelné ceny díky minimální režii.Reference

 • ab
 • inteva
 • j-antolin
 • korn konsult
 • ks
 • parker
 • schlemmer
 • scope
 • strix
 • technology
 • trw
 • woco
 • yit