STRIX Chomutov a.s.

Svým zaměřením se orientuje na všechny obory stavebního průmyslu zejména pak na geotechnické a dopravní stavitelství, výzkumu a vývoji nových služeb, systémů a pokročilých technologií využitelných nejen v oboru stavebního průmyslu.

  • Postupné zavedení systému managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001/ISO 45001 a jejich společná integrace 
  • Poradenství v oblasti integrovaného managementu a jeho zlepšování
  • Účast při externích auditech
  • Provádění interních auditů
  • Poradenství v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
  • Spolupráce v rámci různých projektů (výzkum a vývoj)