SWH Stavby s.r.o. 

  • Postupné zavedení systému managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001/ISO 45001 a jejich společná integrace
  • Poradenství v oblasti integrovaného managementu a jeho zlepšování
  • Účast při externích auditech 
  • Provádění interních auditů 
  • Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí