2009-2012 SG-Geoprojekt, spol. s.r.o. (Česká republika Brno)

Společnost SG-Geoprojekt, spol. s.r.o., je projekční kancelář zaměřená na obor speciální a aplikovaná geotechnika. Hlavní činností je oblast sanace a dokumentace skalních a strmých svahů. 

 

Hlavní oblasti činnosti: 

  • Zavedení systému managmentu kvality podle normy ISO 9001 
  • Spolupráce v oblasti managementu kvality. 
  • Provádění interních auditů podle normy ISO 9001
  • Spolupráce při nastavovaní a implementace procesu kvality 
  • Školení metodik kvality