2001 -  2007  Parker Hannifin Industrial s.r.o. (Česká republika Chomutov) 

Výrobní závod Parker Hannifin Industrial s.r.o. patří do mezinárodní skupiny Parker Hannifin Corporation, který je mezinárodním lídrem v oblasti technologií a systémů pro řízení pohybu. Společnost poskytuje specializovaná řešení pro širokou řadu mobilních, průmyslových a leteckých oborů. 

 

Hlavní oblasti činnosti: 

 • Q & EHS manager, Představitel vedení pro jakost 
 • Řízení a organizování úseku řízení jakosti
 • Kontaktní osoba při zákaznických auditech 
 • Spolupráce s divizemi při specifikaci výrobků implementace systému zabezpečení jakosti dle norem řady ISO 9000 a environmetálního management systému podle norem řady ISO 14000 
 • Implementace procesu SPC, PPM, FMEA, první vzorky (PPAP)
 • Metrologie 
 • Plánování a provádění auditů procesu a výrobku 
 • Člen týmu LEAN, KAIZEN 
 • Řízení procesu nápravná a preventivní opatření 
 • Zavádění postupů a plánů integračního programu na dosahování a udržování požadované úrovně 
 • Kontaktní osoba pro státní správy v oblasti BOZP, PO a OŽP 
 • Kategorizace prací, rizika, pracovní úrazy
 • Kontrola dodržování legislativy 
 • Zavedení systému managementu kvality podle ISO 9001
 • Zavedení systému managementu ochrany životního prostředí podle ISO 14001 
 • Úspěšná certifikace podle ISO 9001:2000 a ISO 14001:1996 

 

Zkušenost se zákazníky: VW, Škoda, Volvo

Zkušenost s procesy: montáž, svařování, obrábění, lakování

Znalosti výrobků: systémy pro vedení tekutin (nízkotlaké, vysokotlaké), trubková vedení, tepelně tvarované hadice, filtry, klimatizační systémy, armatury, zubová čerpadla, elektromotory, jednotky na úpravu tlaku, ventily, fitinky